Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

prevoditelji/ce

Štampa

Banov, Milan

banov milanMilan Banov rođen je 1952. u Skopju, Makedoniji. Od 2007. je voditelj nacionalne i Univerzitetske biblioteke „Sv. Kliment Ohridski“ u Skopju. Tijekom svoje novinarske karijere osnovao je dvoje makedonske dnevne novine i mnogo je puta nagrađivan za svoj rad. Danas je kolumnist uglednih dnevnih novina „Dnevnik“ i „Nova Makedonija“. Banov je objavio tri sveska s kolumnama i esejima, a piše i scenarije. Na makedonski je preveo mnogobrojna djela na južnoslavenskim jezicima, između ostalih i djela Danila Kiša, Borislava Pekića, Milorada Pavića i Daše Drndić.