Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih
Štampa

Schmitt, Oliver Jens

Super User.

schmitt oliver by jutta benzenberg-tirana© jutta benzenbergOliver Jens Schmitt rođen je 1973. u Baselu. Godine 2000. na münchenskom Univerzitetu doktorirao je filozofiju. Nakon toga bio je član Švicarskog instituta u Rimu i gostujući predavač na Univerzitetu u Münchenu. 2003. habilitirao je s radom s područja povijesti Istočne i Jugoistočne Evrope na Sveučilištu u Münchenu. Od Švicarskog nacionalnog fonda 2004./2005. dobio je mogućnost vođenja znanstvene katedre na Univerzitetu u Bernu; od marta 2005. profesor je za istočnoevropsku historiju na bečkom Univerzitetu. Težišta njegova naučno-istraživačkog rada su između ostalih, „Nacionalizam odozdo“/ Ciljane skupine strategija etniziranja i njihov odnos prema oblicima isforsirane promjene identiteta u 19. i ranom 20. stoljeću; venecijanski kulturni prostor u Jugoistočnoj Europi (oko 1000. – 1797.); socio-kulturalno homogeniziranje i hibridiziranje u mediteranskom prostoru (kasno 15. stoljeće do 20. stoljeća); povijesna istraživanja Albanije (uključujući i albanska naselja u Kosovu i Makedoniji).