Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

prevoditelji/ce

Štampa

Miladinov, Kiril

miladinov kirilKiril Miladinov rođen je 1966. u Zagrebu gdje je studirao filozofiju i germanistiku. Od kasnih osamdesetih radi kao slobodni prevoditelj, a najviše se bavi klasičnom njemačkom filozofijom i njezinim nasljednicima. Do 2012. objavio je oko 40 prijevoda, između ostalih i prijevode Imanuela Kanta, J.G. Fichtea, F.W.J. Schellinga, G.W.F. Hegela, Arnolda Gehlena, Ernsta Cassirera, Helmutha Plessnera, Martina Heideggera, Hansa Kelsena, Hansa-Georga Gadamera, Georg Simmela, Karla Mannheima, Donalda Davidsona, Ulricha Becka, Wolfharta Pannenberga, Jochena Hörischa, Jana Assmanna i Niklasa Luhmanna.