Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

prevoditelji/ce

Štampa

Martin, Matei

matei martinMatei Martin rođen je 1978. u Bukureštu, studirao je političke nauke (francuska katedra) na Univerzitetu u Bukureštu. Urednik je tjednika Dilema veche i njegova književnog priloga. Osim toga, svaki dan vodi emisiju iz kulture na radio postaji România Cultural. Kao kulturni posrednik organizira svaki mjesec kulinarsko-književne susrete u knjižari „Bastilia”. S njemačkog je preveo Böse Schafe [Ljutite ovce] Katje Lange-Müller, Beziehungswaise [Odnosno] Michela Birbaekea te niz eseja i novinskih članaka. Osim toga, s francuskog je preveo Fascisme et communisme, korespondenciju između povjesničara Françoisa Fureta i Ernsta Noltea.