Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih
Štampa

Monotheismus und die Sprache der Gewalt

Assmann, Jan.

assmann-monotheismusPotaknut aktualnom svjetskom situacijom, obilježenom dosad neviđenim i ni od koga predviđenim  nasiljem, koje se poziva na Boga i svete spise, egiptolog i teoretičar kulture, Jan Assmann, istražuje na koji je način povezano nasilje i monoteistička religija. Služeći se citatima iz Starog zavjeta, sklonost ka nasilju ponajprije objašnjava ekskluzivnošću jednog Boga te neprestano zazivanom slikom Boga koji kori, ljuti se i kažnjava. Iako postoji veza između isključivog istinskog pojma monoteizma i nasilja u jeziku, Assmann osporava da je nasilje nužna posljedica monoteizma. Nasilje više potječe od političkog pritiska, od kojeg monoteizam želi osloboditi pojedinca.

Monotheismus und die Sprache der Gewalt  Jana Assmanna u srpskom prijevodu (probni ulomak) Dejana Aničića s naslovom Monoteizam i nasilje objavljen je kod izdavača Karpos iz Loznice, a  rumunjskom prijevodu (probni ulomak) Marie-Magdalene Anghelescu s naslovom Monoteismul şi limbajul violenţei kod izdavača Editura Tact iz Cluja-Napoca.

Recenzije: Vreme (Karpos), Peščanik