Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

prevoditelji/ce

Štampa

Stefanov, Danail

stefanov danailDanail Stefanov rođen je 1986. u Sofiji i studirao je slavenske jezike s težištem na srpskom i hrvatskom jeziku te slovenistiku na sofijskom sveučilištu "Sv. Kliment Ohridski". Prevodio je tekstove za časopise i antologije. 2010. sa svojim se prijevodom prijavio na prevodilački natječaj sofijskog sveučilišta i njegov je prijevod objavljen. Zbirka kratkih priča Kad umrem da se smijem Fadile Nure Haver, koji je preveo zajedno sa Simeonom Stefanovim, njegov je prvi veliki prevodilački projekt.