Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih
Štampa

Theorie der Unbildung

Liessmann, Konrad Paul.

216 liessmann theorieŠto zna društvo znanja? Tko postaje milijunaš? Zar doista onaj tko najviše zna? Znanje i obrazovanje, tako se govori, najvažniji su resursi Europe siromašne resursima. Rasprave o slaboj kvaliteti škola i uvjetima studiranja – natuknica Pisa! – ipak su na naslovnim stranicama svih novina. U ovoj nadasve aktualnoj knjizi bečki filozof Konrad Paul Liessmann mnoge stvari koje se smatraju plodom društva znanja raskrinkava kao običnu retoriku: i otkriva da je manje riječ o ideji obrazovanja, a više o velikim političkim i ekonomskim interesima. Nadasve zanimljivo polemičko štivo koje se suprotstavlja zloduhu našeg doba. 

Theorie der Unbildung (naslov hrvatskog prijevoda: Teorija neobrazovanosti) Konrada Paula Liessmanna u makedonskom prijevodu (probni ulomak) Bisere Anastasove s naslovom Теорија на необразованието objavljen je kod izdavača Templum iz Skopja.