Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih
Štampa

Dragojevic, Sanjin

dragojevic sanjinSanjin Dragojević rođen je 1961. u Zagrebu. U Zagrebu je studirao filozofiju, komparativnu književnosti i informatiku. Danas na zagrebačkom Fakultetu političkih nauka predaje „Sociologiju masovnih komunikacija“ i „Sociologiju kulture“ i trajni je gostujući docent na postdiplomskim studijima iz menadžmenta u kulturi na univerzitetima u Kremsu i Beču. Dragojević je vodio Odjel za bilateralnu kulturnu suradnju u Ministarstvu kulture Republike Hrvatske (1995.-1998.) i bio je savjetnik Istarske županije, savjetnik „Moving Academy for Performing Arts“ u Amsterdamu u Nizozemskoj, te je radio u mnogim drugim institucijama. Kao naučnik sudjelovao je i sudjeluje u mnogim međunarodnim projektima.