Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih
Štampa

D. Šešic, Milena

dragicevic sesic milena© Gabriel GlidMilena Dragićević Šešić rođena je 1954. u Trogiru, Hrvatska, vodi UNESCO-vu katedru za kulturalnu politiku i menadžment u kulturi na Univerzitetu umetnosti u Beogradu, gdje je profesorica kulturalne politike, menadžmenta u kulturi, te znanosti o kulturi i medijima.  Od 2006. do 2007. bila je savjetnica u ministarstvu kulture Republike Srbije. Osim toga, radila je kao stručnjak za različite međunarodne institucije, npr. za UNESCO, Vijeće Evrope, Evropsku zakladu za kulturu, Institut otvorenog društva, Zakladu Pro Helvetia i za British Council. Dragićević Šešić autorica je mnogobrojnih knjiga i članaka o menadžmentu u umjetnosti, kulturalnoj politici i interkulturalnim odnosima, a sudjelovala je u više od pedeset projekata s područja kulturalne politike i menadžmenta u kulturi u Jugoistočnoj Evropi, ali i u zemljama članicama EU-a, drugim europskim zemljama, u zemljama Sredozemlja, u Kavkazu, Središnjoj Aziji i u Indiji.