Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih
Štampa

Alagjozovski, Robert

alagjozovski robertRobert Alagjozovski, rođen 1973. godine, živi i radi u Skoplju kao slobodni pisac, istraživač, menadžer u kulturi te kritičar koji piše o umjetnosti, a ponajviše o pozorištu. Studirao je komparativnu književnost na Filološkom fakultetu Univerziteta u Skoplju i trenutno doktorira na Ekonomskom fakultetu na području kulturnog menedžmenta. Od juna 2017. do juna 2018. Robert Alagjozovski bio je ministar kulture, a sada je državni koordinator za kulturnu i međuresornu suradnju. U sklopu programa European Diploma in Cultural Project Management Marcela Hictera aktivan je kao trener. Među njegovim publikacijama su četiri knjige, mnogobrojne studije iz filologije, filma i kulturne politike, te nekoliko prevoda književnih djela uglednih autora. Robert Alagjozovski član je Nezavisnog makedonskog društva pisaca i uredništva književnog časopisa Sarajevske sveske.