Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih
Štampa

Strsoglavec, Đurđa

strsoglavec djurdjaĐurđa Strsoglavec rođena je 1967. u Pregradi, Sloveniji. Studirala je na Univerzitetu u Ljubljani gdje je doktorirala, a danas u Institutu za slavistiku  predaje hrvatsku i srpsku književnost te prevođenje. I sama prevodi s različitih južnoslavenskih jezika na slovenski.