Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih
Štampa

Szlezák, Thomas A.

szlezak thomas by volkmar kleinfeldt© Volkmar KleinfeldtThomas Alexander Szlezák rođen je 1940. u Budimpešti. Do svojeg umirovljenja predavao je grčku filologiju na Sveučilištu Eberhard Karl u Tübingenu, gdje je radio i kao direktor Archiva o Platonu. Postao je svjetski poznat zahvaljujući svojim istraživanjima o Platonu; njegov uvod Platon lesen [Kako čitati Platona] preveden je na mnogobrojne jezike.