Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

prevoditelji/ce

Štampa

Deretić, Irina

deretic irinaIrina Deretić profesorica je antičke filozofije na Univerzitetu u Beogradu. Studirala je filozofiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu te na münchenskom Sveučilištu Ludwig Maximilian. Na Fakultetu za filozofiju beogradskog univerziteta doktorirala je radom o Platonu, a habilitirala radom o Platonovoj i  Aristotelovoj koncepciji logosa. Danas predaje historiju filozofije. Osim toga, voditeljica je projekta o historiji srpske filozofije, koji financira srpsko Ministarstvo znanosti.