Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

prevoditelji/ce

Štampa

Messner, Elena

messner elenaElena Messner rođena je 1983. u Klagenfurtu, studirala je komparativnu književnost i kulturalne znanosti u Beču i Aix en Provence, a na Univerzitetu u Beču trenutačno radi na svojoj disertaciji, projektu o recepciji postjugoslavenske ratne proze na njemačkom govornom području. Bila je suradnica u uredništvu jednog znanstvenog internetskog projekta Kakanien. Elena Messner radi kao honorarni predavač u Beču, Innsbrucku i Berlinu i sukoordinatorica je nastupa Srbije na Sajmu knjiga u Leipzigu 2011. Suosnivačica je platforme textfeld südost, recenzentica novih austrijskih književnih publikacija te prevoditeljica sa slovenskog i hrvatskog (prevela je knjige Borisa Pahora, Alme Lazarevske i Srđana Tešina i radila na projektu sastavljanja antologije srpskih i bosanskih autora/-rica stripa). 2010. izdala je s Antonijom Rahofer zbirku „Zwischen dort und hier. Acht Annäherungen an die zeitgenössische bosnische Prosa" [Između ondje i ovdje. Osam pristupa suvremenoj bosanskoj prozi].(Innsbruck, Studia) i 2012. s Evom Schörkhuber zbirku književno-pjevnih šetnji Bečom "Mit allen Wassern. Donaukanalisierungen“ [Svim vodama. Kanaliziranje Dunava] (Wien, Sonderzahl).