Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih
Štampa

Dialektik der Aufklärung

Adorno, Theodor W. ; Horkheimer, Max .

207 adorno horkheimer dialektikDialektik der Aufklärung [Dijalektika prosvjetiteljstva] koju su Max Horkheimer i Theodor W. Adorno zajedno napisali u američkom egzilu smatra se jednim od najvažnijih tekstova Kritičke teorije i klasik je filozofije 20. stoljeća. Filozofska kritika, razračunavanje s fašizmom i rezultati dugogodišnjih empirijskih istraživanja u SAD-u stapaju se u teoriju suvremene kulture. S krajnjom misaonom britkošću autori osvjetljavaju drugu stranu tehničkog i socijalnog napretka: „prosvjetiteljstvo“ kao vladavina razuma, pokoravanje prirode ljudskim potrebama prosvjetljuje o samom sebi.

Dialektik der Aufklärung [Dijalektika prosvjetiteljstva] Theodora W. Adorna i Maxa Horkheimera u rumunjskom prijevodu (probni ulomak) Andreija Corbea-Hoişiea s naslovom Dialectica Luminilor objavljen je kod izdavača Polirom iz Iaşija.