Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih
Štampa

Adorno, Theodor W.

adorno theodor© Jeremy J. ShapiroTheodor Wiesengrund Adorno roden je 1903. u Frankfurtu na Majni. Studirao je filozofiju, sociologiju, psihologiju i teoriju muzike i doktorirao je 1924. na temu Husserlove fenomenologije. 1931. habilitirao je radom o Kierkegaardu. Do 1933. Adorno je privatni docent u Frankfurtu na Majni, a zatim su mu nacisti oduzeli predavacku licencu. Najprije je 1934. emigrirao u Oxford, a 1938. dalje u  SAD, gdje je postao službeni clan Instituta za socijalna istraživanja preseljenog u New York. Od 1942. živio je u Kaliforniji, gdje je zajedno s Maxom Horkheimerom radio na Dialektik der Aufklärung [Dijalektici prosvjetiteljstva].1949. Adorno se vratio iz americkog egzila u Frankfurt i ondje nastavio predavacku djelatnost. U tom je razdoblju nastao cijeli niz teoretskih radova. 1958. došao je na celo Instituta za socijalna istraživanja u Frankfurtu na Majni; osim Maxa Horkheimera i Herberta Marcusea smatrao se glavnim predstavnikom Frankfurtske škole i Kriticke teorije. Theodor W. Adorno umro je 1969. u Brigu (Švicarska) od posljedica srcanog udara.