Štampa

Corbea-Hoişie, Andrei

corbea-hoisie andrei

Andrei Corbea-Hoişie rođen je 1951. u Jašiju (Rumunjskoj). Profesor je germanistike na Univerzitetu Alexandru Ioan Cuza u Jašiju; bio je Humboldtov stipendist na Univerzitetu u Konstanzu, a vodio je i istraživačku katedru Blaise Pascal Fondacije „L’École Normale Supérieure Paris“. Kao gostujući profesor boravio je na univerzitetima u Parizu, Siegenu, Fribourgu, Bukureštu i Beču te na École Pratique des Hautes Etudes (Sorbons). Osim toga bio je znanstveni saradnik Međunarodnog istraživačkog centra za nauke o kulturi u Beču. Član je Akademije općekorisnih nauka u Erfurtu, nositelj nagrade Johann Gottfried Herder za 1998. te nositelj nagrade Jakob i Wilhelm Grimm za 2000. godinu. 2001. imenovan je počasnim doktorom Univerziteta u Konstanzu. On je član Uprave Međunarodne udruge germanista, a od 2003. do 2007. bio je dopredsjednik Srednjeevropske udruge germanista. Andrei Corbea-Hoişie autor je mnogobrojnih radova s područja njemačke književnosti 19. i 20. stoljeća, književne teorije, estetike, komparativne književnosti, te historije književnosti i kulture.

Od 2005. do 2007. bio je rumunjski ambasador u Republici Austriji.