Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih
Štampa

Jankovski, Vladimir

jankovski vladimirVladimir Jankovski rođen je 1977. u Skopju, studirao je opću i komparativnu historiju književnosti. Trenutačno radi kao projektni menedžer u jednoj nevladinoj organizaciji „Kontrapunkt“, kao urednik u izdavačkoj kući „Magor“ i književni prevoditelj. Od 2003. do 2007. radio je kao književni kritičar za dnevne novine „Dnevnik“. Jankovski je aktivan i kao pisac. Dosad je objavio nekoliko foto-esejističkih knjiga u suradnji s makedonskim fotografom Ivanom Blaževom te 2010. svoj prvi roman Вечно сегашно време [Vječna sadašnjost].