Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

autori/ce

Štampa

Karic, Enes

karic enes© Mirnes Kovac

Enes Karic roden je 1958. u Višnjevu kod Travnika u Bosni i Hercegovini. Studirao je politicke nauke i islamistiku u Sarajevu i doktorirao je na Univerzitetu u Beogradu. Danas je Karic profesor na Fakultetu za islamistiku sarajevskog univerziteta. Radi istraživanja više je puta boravio u inostranstvu, izmedu ostalog, u Kairu, Yaleu, Oxfordu i Santa Barbari, a bio je i gostujuci predavac na Univerzitetu Karl Franzen u Grazu, na Univerzitetu u Ljubljani i Univerzitetu Ludwig Maximilian u Münchenu. Karic je urednik  odnosno clan naucnog gremija više medunarodnih casopisa s podrucja islamistike te je imenovan UNESCO-vim strucnjakom za islamsku kulturu.

Od 1996. do 1998. Karic je bio ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Bosne i Hercegovine.

Objavio je mnogobrojne naucne clanke i monografije, ali i prijevode s arapskog i engleskog te dva romana.