Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

prevoditelji/ce

Štampa

Petrić, Paola

petric paolaPaola Petrić rođena je 1975. u Beogradu, studirala je njemački jezik i književnost u Beogradu. Tijekom studija završila je jednogodišnje stručno usavršavanje na Sveučilištu u Hannoveru. Osim toga, završila je Diplomatsku akademiju Ministarstva vanjskih poslova Srbije i Crne Gore. Radila je kao saradnica u nastavi za njemački jezik i kulturu na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu. Trenutačno radi kao koordinatorica na projektima u Zakladi Heinrich Böll. Od 90-ih godina Paola Petrić s njemačkog na srpski prevodi tekstove uglavnom s područja politike, filozofije i historije književnosti. Prevodila je za Festival kratke priče „Kikinda Short“, časopise Polja i Severni bunker te za internetski portal Peščanik. Od 2010. sarađuje s izdavačem Karpos, koji je 2011. objavio njezin prijevod Gib ihm Sprache (naslov srpskog prijevoda: Podari mu govor. Život i smrt pesnika Ezopa) (Hansa Joachima Schädlicha).aola Petrić, geboren 1975 in Belgrad, studierte Deutsche Sprache und Literatur an der Universität Belgrad. Während des Studiums absoliverte sie eine einjährige fachliche Weiterbildung an der Universität Hannover. Zudem schloss sie die Diplomatische Akademie im Außenministerium von Serbien und Montenegro ab. Sie arbeitete als Unterrichtsassistentin im Fach Deutsche Sprache und Kultur an der Rechtsfakultät der Universität Union in Belgrad. Zur Zeit ist sie als Projektkoordinatorin in der Heinrich Böll Stiftung tätig. Seit Ende der 90er Jahre übersetzt Paola Petrić in den Schwerpunktgebieten Politik, Philosophie und Literaturgeschichte aus dem Deutschen ins Serbische. Sie hat für das Kurzgeschichten-Festival „Kikinda Short“, die Zeitschriften Polja und Severni bunker sowie für das Internetportal Peščanik übersetzt. Seit 2010 arbeitet sie mit dem Verlag Karpos zusammen, wo 2011 ihre Übersetzung von Gib ihm Sprache (Hans Joachim Schädlich) erschienen ist.