Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih
Štampa

Das Rote Buch

Jung, Carl Gustav.

39 jung

Tajanstvena „Crvena knjiga“ u književnost je ušla preko Carla Gustava Junga. Nitko je nije vidio, jer je sam njezin autor naložio da se ne objavljuje. Gotovo pedeset godina nakon autorove smrti došlo je vrijeme da se to dojmljivo djelo učini dostupnim javnosti. Ovaj veliki švicarski dubinski psiholog u svojem je dnevniku godinama bilježio svoje snove, vizije i fantazije.

Das Rote Buch [Crvena knjiga] Carla Gustava Junga u rumunjskom prijevodu (probni ulomak) Viorice Nişcove s naslovom Cartea roşie objavljen je kod izdavača Trei iz Bukurešta.