Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih
Štampa

Max Weber zur Einführung

Heins, Volker.

heins max

Misao Maxa Webera do danas je ključna i poticajna za sve discipline s područja povijesti i kulture. Volker Heins nudi čitki uvod u ukupno Weberovo djelo. U prvom su planu komparativne analize civilizacije tog utemeljitelja sociologije u Njemačkoj te odlučna obrana modela suvremene zapadne države. Weber je slutio da bi erozija državnih struktura mogla donijeti mnogo veće probleme nego sama država.

Max Weber zur Einführung Volkera Heinsa je u srpskom prijevodu (probni ulomak) Aleksandra Kostića s naslovom Uvod u Maksa Vebera objavljen kod izdavača Biblioteka XX vek iz Beograda.