Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

prevoditelji/ce

Štampa

Panayotov, Stanimir

panayotov stanimirStanimir Panayotov studirao je filozofiju u Sofiji (B.A.) i studij završio na Euro-balkanskom institutu u Makedoniji stekavši akademski stupanj mastera  filozofije i rodnih studija. Niz godina angažiran je u bugarskom LGBT-pokretu. Stanimir Panayotov prevodi s engleskog i makedonskog na bugarski s težištem na temama s područja kontinentalne filozofije te rodnih studija i queer studija. Između ostalih preveo je i djela Adrienne Rich, Eve Sedgwick, Judith Butler, Wendy Brown, Diane Fuss, Davida M. Halperin, Dereka Jarmana i Jasne Koteske.