Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih
Štampa

Санитарна енигма

Koteska, Jasna.

koteska sanitarna enigma

Je li higijena moć? Kakav je odnos između sapuna i fašizma? Zašto se svako kolonijalno carstvo od početka temeljilo na higijeni? Kada i zašto se kriminalizira otpad? Na koji su način međusobno povezani seksualnost i higijena? Zašto ne želimo kulturu kao mjerilo? Ovo je tek nekoliko pitanja na razmišljanje o kojima čitatelja potiče ova studija makedonske znanstvenice i spisateljice Jasne Koteske.

Санитарна енигма [Sanitarna enigma] Jasne Koteske u bugarskom je prijevodu (probni ulomak) Stanimira Panayotova s naslovom Санитарна енигма objavljen kod izdavača KX - Critique & Humanism iz Sofije.