Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih
Štampa

Bartl, Peter

bartl peterProf. dr. Peter Bartl roden je 1938. u Cottbusu. Studirao je slavistiku, turkologiju i istocnoevropsku historiju u Göttingenu i Münchenu. Od 1980. je profesor na Odsjeku za historije Istocne i Jugoistocne Evrope na Univerzitetu Ludwig Maximilian u Münchenu.