Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

autori/ce

Štampa

Debeljak, Aleš

debeljak ales© Miha FrasAleš Debeljak roden je 1961., studirao je filozofiju i komparativnu književnost u Ljubljani i doktorirao je na Maxwell School Univerziteta Syracusa u New Yorku. Profesor je kulturalnih studija na Fakultetu društvenih nauka u Ljubljani i redovni je gostujuci profesor za istraživanja Balkana na Evropskom koledžu u Varšavi. 2005./2006. bio je gostujuci profesor na Northwestern University u Chicago. Aleš Debeljak jedan je najprevodenijih slovenskih pjesnika sadašnjice. Njegovo djelo obuhvaca mnogobrojne zbirke pjesama i eseja te antologije i prijevode. Dobio je nekoliko slovenskih, jugoslavenskih i medunarodnih nagrada, izmedu ostalih i Nagradu Prešeren, najvecu slovensku nagradu za rad u kulturi.