Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih
Štampa

Kissiov, Roman

kissiov romanRoman Kissiov rođen je 1962. u Kazanlaku (Bugarska), studirao je slikarstvo na Nacionalnoj akademiji likovnih umjetnosti u Sofiji. Piše i prevodi poeziju, bavi se umjetničkim radom. Njegova prva zbirka pjesama Вратите на рая (1995.) dobila je državnu Nagradu za liriku Nakladnika Hristo G. Danov. Nakon toga su uslijedile druge zbirke pjesama. Roman Kissinov prevodi suvremenu liriku s makedonskog i ruskog na bugarski. Između ostalih preveo je djela Nikole Madžirova, Mihaila Rendzova, Mateja Matevskog, Eftima Kletnikova, Radovana Pavlovskog i Gordane Mihailove Bošnakovske.