Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

autori/ce

Štampa

Valjarevic, Srdan

valjarevic srdjanSrdan Valjarevic roden je 1967. u Beogradu, od pocetka 1990-ih ubraja se u najpoznatije mlade srpske autore. 1998. bio je stipendist Fondacije Rockefeller u talijanskom Bellagiu. Njegova zbirka pjesama Džo Frejzer i 49 pesama (1992.) bila je višestruko nagradivana i objavljivana u nekoliko naklada te prevedena na engleski, francuski i švedski. Za Dnevnik druge zime dobio je 2006. Književnu nagradu udruženja srpskih pisaca. Njegov roman Komo objavljen je na hrvatskom, njemackom, francuskom, talijanskom i albanskom jeziku i dobio je Nagradu za književni podmladak Bank Austrie te Prix des lecteurs du Var.