Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih
Štampa

Stojic, Mile

stojic_mile
© Jasmin Fazlagic
Mile Stojic, roden je 1955. u Dragicini (Bosna i Hercegovina), studirao je  jugoslavistiku u Sarajevu. Bio je urednik književnih casopisa Lica i Odjek te urednik prvog post-socijalistickog hrvatskog casopisa Tjednik. Nakon bijega iz Sarajeva 1992. radio je deset godina kao honorarni predavac na Institutu za slavistiku Sveucilišta u Becu. Mile Stojic objavio je mnogobrojne zbirke pjesama. Danas živi u Sarajevu gdje radi kao pjesnik i esejist.