Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih
Štampa

Kaschnitz, Marie Luise

kaschnitz_marie
© Barbara Klemm

Marie Luise Kaschnitz rodena je 1901. u Karlsruheu. Odrasla je u Potsdamu i Berlinu, nakon mature stekla je knjižarsko obrazovanje. Nakon toga radila je u jednoj izdavackoj kuci u Münchenu i u antikvarijatu u Rimu. Naizmjence je živjela u Königsbergu, Marburgu, Frankfurtu na Majni i Rimu.

Marie Luise Kaschnitz pisala je pjesme, romane, pripovijetke i autobiografske tekstove, a 50-tih se sve više okrece radiodrami. 1955. dobila je književnu nagradu Georg Büchner. Marie Luise Kaschnitz umrla je 1974. u Rimu.

website