Štampa

Natječaj: Potpora za prevode srpske književnosti na njemački

517 mikSrbijansko ministarstvo kulture i ove godine potiče izdavanje prevoda reprezentativnih djela srpske književnosti na njemački. Izdavači zainteresirani za srpsku književnost i kulturu mogu se javiti na konkurs do 16. marta radi financiranja i djelomičnog financiranja prevodilačkog projekta.

Više informacija i promotivni materijal  (srpski i engleski)