Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih
Štampa

Finger, Zuzana

.

finger zuzanaZuzana Finger, rođena 1959. godine u Sali (Čehoslovačka), studirala je slavistiku i balkanologiju u Berlinu. Od 2010. na čelu je Zavičajne udruge sudetskih Nijemaca. Godine 2013., 2014. i 2015. držala je predavanja iz albanologije na Sveučilištu Ludwig Maximilian u Münchenu. Zuzana Finger prevodi s albanskog, srpskog, slovačkog i češkog na njemački. Među njenim prevodima su i prevodi djela Eqrema Bashe i Jetona Neziraja.