Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih
Štampa

Schmidt, Arno

.

schmidt arnoArno Schmidt rođen je 1914. godine u Hamburgu. Nakon mature i trgovačkog nauka, od 1937. do 1940. bio je knjigovođa u skladištu štamparije u Greiffenbergu (Šleska), a od 1940. do 1945. vojnik, pretežno u Norveškoj. Od 1947. živio je kao slobodni pisac, između ostalog i u Saarlandu i Darmstadtu, od 1958. u Bargfeldu. Arno Schmidt umro je 1979. u Celleu.

Internetska stranica