Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih
Štampa

Tripković, Dragana

.

tripkovic draganaDragana Tripković, rođena 1984.u Crnoj Gori, pjesnikinja je i dramaturginja. Studirala je na Fakultetu dramskih umjetnosti u Podgorici i jedan je od osnivača i direktorica dramske skupine ATAK. Dragana Tripković radi kao dramaturginja na Narodnom pozorištu Crne Gore i objavila je više zbirki pjesama. Njezine pjesme su, između ostalog, prevedene na njemački, engleski i talijanski.