Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih
Štampa

Surroi, Veton

.

surroi vetonVeton Surroi rođen je 1961. u Prištini, na Kosovu. Godine 1982. završio je studij na Fakultetu za filozofiju i književnost Državnog autonomnog univerziteta Mexico (UNAM); nakon toga je radio kao urednik kosovskih dnevnih novina Rilindja. Godine 1989. Surroi je osnovao prvu opozicionu grupu na Kosovu − kosovski ogranak Jugoslovenske demokratske inicijative (UJDI). Godine 1990. osnovao je nezavisni tjednik KOHA, a 1997. KOHA Ditore, koji je do danas vodeći dnevni list na Kosovu; godine 2000. osnovao je televizijsku postaju KTV. Godine 1999. u Rambouilletu (Francuska) bio je jedan od potpisnika Sporazuma o Kosovu, a od 2005. do 2007. u Beču je učestvovao u pregovorima o nezavisnosti Kosova. Istovremeno je nekoliko godina bio predsjedajući ORA-e, Reformističke stranke, te član Kosovskog parlamenta. Za svoj novinarski i politički rad višestruko je nagrađivan, između ostalih i Nagradom Međunarodne novinarske federacije 2000. godine, te holandskom Mirovnom nagradom Geuzen.