Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih
Štampa

Corobca, Liliana

.

corobca lilianaLiliana Corobca rođena je 1975. u Săseni-Călăraşi, Moldaviji. Studirala je na fakultetu za filologiju Državnog moldavskog univerziteta u Chişinău/Moldavija, a doktorski rad s područja nauke o književnosti radila je od 1997. do 2001. na Univerzitetu u Bukureštu. Od 2002. radi na Institutu za historiju i teoriju književnosti George Călinescu u Bukureštu. Od 2004. do 2007. predavala je na Sveučilištu Ploieşti rumunjsku književnost u egzilu od 1945.-1989.; usporedno je držala seminare o rumunjskoj književnosti na Univerzitetu u Bukureštu. Liliana Corobca objavila je više romana i naučnih djela. Za svoj prozni debi dobila je Nagradu Prometheus Društva moldavskih književnika 2003./2004.