Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih
Štampa

Flašar, Milena Michiko

.

flasar milena michikoMilena Michiko Flašar rođena je 1980. kao kćer majke Japanke i oca Austrijanca u St. Pöltenu. U Beču i Berlinu studirala je komparatisku, germanistiku i romanistiku. Danas živi kao spisateljica u Beču.

Website