Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih
Štampa

Andonovski, Venko

.

andonovski venkoVenko Andonovski rođen je 1964. u Kumanovu, Makedoniji. Studirao je filologiju u Skopju i Zagrebu, a predaje na Sveučilištu „Sveti Kiril i Metodije“ u Skopju. Andonovski je objavio više romana, dramskih komada i znanstvenih tekstova , a radi i kao prevoditelj i kolumnist. Njegov roman Папокот на светот (naslov hrvatskog prijevoda:Pupak svijeta), koji je, između ostalog, dobio i međunarodnu Nagradu Balkanika, smatra se apsolutnim mega-bestselerom makedonske povijesti književnosti. Andonovski je član Društva makedonskih pisaca i makedonskog P.E.N. centra. 

Website