Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

Writer in Residence Programmes in Southeast Europe

Zahvaljujući TRADUKI-jevoj potpori pokrenuti su mnogobrojni rezidencijalni programi za književnike i književnice te prevoditeljice i prevoditelje. Kako biste saznali više o pojedinim rezidencijalnim programima, kliknite na odgovarajuću fotografiju.

logo creative europeOd 2018. godine program Evropske unije Creative Europe dodatno će podržati rezidencijalne stipendije u sklopu projekta Reading Balkans, a koje se dodjeljuju u Beogradu, Splitu, Sarajevu, Novom Mestu, Prištini, Tirani i Skoplju.

Belgrade

from belgrade with love by matic and zechOd 2012. godine udruženje KROKODIL, uz TRADUKI-jevu potporu, organizira četverosedmični rezidencijalni boravak za spisateljice/spisatelje i prevoditelje/prevoditeljice u Kući za pisce u Beogradu.

2018

2017

2016

2015

2014

 • Corina Sabau, Romania
 • Tibor Hrs Pandur, Slovenia
 • Lamija Begagić, Bosnia and Hercegovina
 • Srećko Horvat, Croatia

2013

2012

 

Cetinje

Uz TRADUKI-jevu potporu je 2017. godine u Crnoj Gori započeo program Književna rezidencija na Cetinju – pisci u istorijskoj prijestonici“, u okviru kojeg izdavač Otvoreni kulturni forum (OKF) nudi i organizira četverosedmične rezidencijalne stipendije za pisce/spisateljice i prevodioce/prevoditeljice.

2017

Novo Mesto

from novo mesto with loveOd 2015. godine slovenački izdavač Goga, uz TRADUKI-jevu potporu, omogućuje četverosedmični rezidencijalni boravak za spisatelje/spisateljice i prevoditelje/prevoditeljice u Novom Mestu.

2018

2017

2016

2015

 • Arben Idrizi, Kosovo
 • Igor Marojević, Serbia
 • Tanja Bakić, Montenegro

Prishtina

from prishtina with love by matic and zechGodine 2013. Qendra Multimedia, uz TRADUKI-jevu potporu, pokrenuo je rezidencijalni program Prishtina has no river, koji spisatelji/ca/ma i prevoditelji/ca/ma dodjeljuje stipendiju za četverosedmični boravak na Kosovu.

2018

2017

2016

2015

2014

2013

 

Sarajevo

from sarajevo with loveTRADUKI je 2011. godine, u saradnji sa Sarajevskim otvorenim centrom SOC, započeo Evropski rezidencijalni program za autore/ice i prevoditelje/ice u Sarajevu. Od 2013. godine P.E.N. Centar u Bosni i Hercegovini daje stipendije za četverosedmični rezidencijalni boravak.

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012:

2011

 

Skopje

from skopje with love by matic and zechIzdavač Goten  iz Skoplja je 2013. godine, uz TRADUKI-jevu potporu, započeo rezidencijalni program Absolute Modern, koji spisateljima/cama i prevoditeljima/cama dodjeljuje stipendiju za četverosedmični boravak u Skoplju.

2018

2017

2016

2015

 • Dejan Matić, Serbia
 • Julian Quineti, Albania
 • Robert Perišić, Croatia
 • Denisa Duran, Romania
 • Ahmed Burić, Bosnia and Herzegovina
 • Lara Mihovilović, Slovenia

2014

2013

Sofija

U sklopu Fondacije Next Page Književna i prevodilačka kuća u Sofiji organizira rezidencijalne boravke za pisce/spisateljice i prevodioce/prevoditeljice, te radionice i književne i prevodilačke priredbe. Uz TRADUKI-jevu pomoć, od 2017. godine Književna i prevodilačka kuća u Sofiji daje četverosedmične rezidencijalne stipendije kandidatima iz Jugoistočne Evrope i s njemačkog govornog prostora.

2018

2017

Split

from split with love by matic and zechGodine 2010. Udruga KURS pokrenula je spisateljski rezidencijalni boravak Marko Marulić, prvi koji je potpomogao TRADUKI. Od tada su brojni spisatelji/ce i prevoditelji/ce po četiri sedmice gostovali/e u Splitu.

2018

2017

2016

2015

2014

 • Rada Sharlandzhieva, Bulgaria
 • Teofil Pančić, Serbia
 • Ahmed Burić, Bosnia and Hercegovina
 • Nedžad Ibrahimović, Bosnia and Hercegovina
 • Jovica Ivanovski, Macedonia
 • Viktorija Radić, Hungary/Serbia

2013

2012

 • Marko Tomaš, Bosnia and Hercegovina
 • Zvonko Karanović, Serbia
 • Radu Pavel Gheo, Romania
 • Ljiljana Dirjan, Macedonia
 • Ajla Terzić, Bosnia and Hercegovina
 • Haydar Ergolen, Turkey

2011

2010

Tirana

from tirana with love by matic and zechOd 2013. godine Poeteka, uz TRADUKI-jevu potporu, organizira rezidencijalni program Tirana – In Between, u okviru kojeg se spisatelji/ce i prevoditelji/ce mogu javiti na konkurs za četverosedmični boravak u glavnom gradu Albanije.

2018

2017

2016

2015

2014

2013