Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih
Štampa

Miloš, Damir

milos damirDamir Miloš rođen je 1954. u Opatiji, Hrvatskoj. U Zagrebu je studirao fonetiku. Najprije je radio u Poliklinici SUVAG, a potom kao asistent na Odsjeku za fonetiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Damir Miloš danas živi i radi u Vodicama kao pisac i profesionalni jedriličar. Osim toga, u statusu slobodnog suradnika predaje filozofiju umjetnosti na Umjetničkoj akademiji u Rijeci. Osim nekoliko romana za odrasle i mlade, teoretskih i esejističkih djela te drama napisao je priručnike o jedrenju.