Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih
Štampa

In memoriam - Marina Trumić

.

46_trumic
© pen bih
S dubokim smo žaljenjem saznali da je bosansko-hercegovačka spisateljica Marina Trumić iznenada preminula 21. februara 2011.

Marina Trumić rođena je 1939. u Beogradu, studirala je na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, gdje je  provela najveći dio života. Objavila je poeziju,  prozu i mnogobrojne prijevode s poljskog jezika. Nedavno je TRADUKI odobrio potporu za prijevod zbirke pripovijedaka Cipele za Mona Lizu, koja će ubrzo biti objavljena na bugarskom jeziku.
Štampa

Evropski rezidencijlani program u Sarajevu

.

43_sarajevo
U suradnji sa Sarajevskim otvorenim centrom od maja 2011. TRADUKI započinje dvogodišnji Evropski rezidencijalni program za autorice/autore i prevoditeljice/prevoditelje. Najmanje 12 kandidata iz Istočne Europe poziva se na sudjelovanje u jednomjesečnom rezidencijalnom programu.  Iscrpnije objašnjene uvjete i detalje pronaći ćete u natječaju.
engleski
bosanski
Štampa

"Tribina Traduki" – Jesu li pisci uvijek dio manjine?

.

40_tribina
Smiju li se pisci prilagođavati dominantom diskursu? Mora li kreativna „manjina“ pratiti ukus "potrošačke većine"? Zašto je roman dominantna književna forma i mora li se biti pisac da se objavi roman? O tim i drugim pitanjima voditelj Jasen Boko diskutirao je 2. decembra 2010. sa svojim gostima Miodragom Kojadinovićem, Aleksandrom Kardum i Zlatko Lukićem.
Štampa

´TRADUKI na Sajmu knjiga u Beču 10

.

39_wien
U novembru je u Beču održan međunarodni sajam Buch Wien 10 a u sklopu njega i sedmica predstavljanja pisaca. U skladu s ulogom Beča kao mostom koji povezuje posebna se pozornost poklonila književnosti iz Jugoistočne i Srednje  Europe. Kao i  prošle godine TRADUKI kao partner  KulturKontakt Austria obogatio je program nizom književnih događanja.

traduki partners 2014 d