Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih
Štampa

Splitski festival pričanja priča

.

53_split
Vladislava Vojnović
Od 22. do 26. marta 2011. u Splitu je održan godišnji Festival pričanja priča Pričigin. U suradnji s Udrugom KURS TRADUKI je omogućio sudjelovanje spisateljice Vladislave Vojnović (Srbija) u događanju „Lijepa naša“, na kojem su mnogobrojni autori iz regije pripovijedali anegdote i pripovijetke: o svojim doživljajima na graničnim prijelazima između novih država nastalih od bivše Jugoslavije, o različitim mentalitetima, o izlazu iz anonimnosti i o doživljajima na bosansko-hercegovačkim graničnim prijelazima tokom rata.
Štampa

„Tribina Traduki“ ‒ Balkan: rapsodija, elegija ili svakodnevna jadikovka?

.

52_split
11. marta 2011. na književnoj večeri „Tribina Traduki“ bosanski autor Faruk Šehić i bugarska prevoditeljica Rusanka Lyapova (stipendisti rezidencijalnog programa „Marko Marulić“) te splitski autori Marijo Glavaš i Slobodanka Boba Đuderija diskutirali su o temi „Balkan ‒ Rapsodija, elegija ili svakodnevna jadikovka?“. U razgovoru s voditeljem Jasenom Bokom razgovarali su o piscima i prevoditeljima na Balkanu u tranziciji.

traduki partners 2014 d