Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih
Štampa

Opasna sjećanja i pomirenje

.

65_belgrad
Uz TRADUKI-jevu potporu u Beogradu je u junu 2011. održana dvodnevna konferencija s naslovom „Opasna sjećanja i pomirenje“. Na tom simpoziju koji su organizirali „Centar za dijalog“ iz Novog Sada, Srbije i izdavačke kuće „Ex Libris“ iz Rijeke, za jednim se stolom okupilo oko 20 stručnjaka iz različitih disciplina, a koji su se bavili tematikom pomirenja.
Štampa

„Kafenisanje“ i „Izlaženje“ sa Barbi Marković

.

63_barbara-markovic
U Banja Luci 17. maja 2011. sa srpskom spisateljicom Barbarom Marković održano je književno večer s naslovom“Kafesnisanje sa Barbi Marković“. Srpska autorica koja živi u Beču razgovarala je s gostima o svojoj knjizi Izlaženje, koja je 2006. izašla u Beogradu i 2009. u Njemačkoj.

traduki partners 2014 d