Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih
Štampa

Serbian Translation Grant

.

logo_mks
REPUBLIC OF SERBIA - MINISTRY OF CULTURE announces PUBLIC INVITATION for participation in the Competition for the Project of Translation of Representative Serbian Literary Works Abroad - A Permanent PR of Serbia. 

The purpose of this Competition is to provide financial support for the translation of Serbian literary works, published by domestic professional publishing houses, into foreign languages abroad.

Štampa

TRADUKI – prevodilačka radionica

.

logo_buchwien2008
20. novembar 2008. 10:00-14:00, Messe Wien - Messe Congress Center Meeting Room 2, 3, 4.

KulturKontakt Austria predstavlja projekt koji ima za cilj književnu razmjenu između jugoistočne Evrope, Njemačke, Švicarske i Austrije.
Štampa

Međunarodna prevodilačka radionica 2009

.

berlin_uebersetzerwerkstatt
© Tobias Bohm/LCB
Aktualni konkurs koji je raspisao Literarisches Colloqium Berlin: međunarodna prevodilačka radionica 2009 koja će se odvijati od 8. - 15. 3. 2009. - počinje u Berlinu (incl. rad na tekstu sa Jenny Erpenbeck), a zatim slijedi posjet Lajpciškom sajmu knjiga. U suradnji sa Fondacijom Robert Bosch. Konkurs je otvoren do 30. 11. 2008, a prijavit se mogu prevoditelji/ce njemačke književnosti iz srednje i istočne Evrope, Francuske, Turke, SAD-a, Kine i Japana.

više informacija

traduki partners 2014 d