Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih
Štampa

Natječaj: Podrška za prevode s rumunskog na njemački jezik

.

540 cnaU povodu odabira Rumunije kao zemlje gosta na Sajmu knjige u Leipzigu 2018. godine, Rumänische Kulturinstitut objavio je dva posebna natječaja kako bi do nastupa na Sajmu jače finansijski podržao nove prevode s rumunskog na njemački jezik. Do 30. juna izdavači se s prikladnim književnim projektima mogu javiti na natječaj u sklopu programa Translation and Publication Support Programme i Publishing Romania Programme.

Štampa

„Tirana in Between“: Daim Miftari

.

538 miftari smallKao prvog gosta ovogodišnjeg rezidencijalnog programa Tirana in Between, koji potpomaže TRADUKI, Poeteka je u travnju pozdravila albanskog pjesnika Daima Miftarija iz Makedonije. Tokom boravka Daim Miftari postao je dio kulturnog života Tirane. Studenti Fakulteta dramaturgije izvodili su performans na njegovu poeziju. Zajedno s Arianom Lekom, koji predaje na Univerzitetu za umjetnost, održao je dva predavanja o međunarodnom kulturnom identitetu Albanaca.

Štampa

S onu stranu nostalgije i prokletstva. Što je ostalo od Titove Jugoslavije?

.

526 titoViše od 130 slušateljica i slušatelja došlo je na predstavljanje Titove biografije Tito in tovariši slovenačkog historičara Jože Pirjevca u Beču. S naslovom Jenseits von Nostalgie und Verdammnis. Was blieb vom Tito-Jugoslawien / S onu stranu nostalgije i prokletstva. Što je ostalo od Titove Jugoslavije?, sudionici okruglog stola živo su raspravljali o tome što je bio Tito, zašto ga do danas mnogi obožavaju ili proklinju i šta ga razlikuje od drugih vladara njegova vremena. Tema razgovora je, između ostalog, bio njegov odnos sa zemljama Trećeg svijeta i nedostatno prevladavanje vremena Drugog svjetskog rata. Predstavljanje knjige i raspravu organizirao je KulturKontakt Austria uz TRADUKI-jevu pomoć, te u saradnji s austrijskim Institutom za međunarodnu politiku (oiip).

traduki partners 2014 d